پربازید

ویدیو

کووید-19

دستگیری چهار نفر به اتهام قتل عمد محمد معلم و دانیل فونگ در خیابان دنفورت تورنتو

پلیس تورنتو سه نفر را به اتهام قتل عمد دو نوجوان دستگیر کرد. فرد چهارمی نیز در این رابطه دستگیر شده. قتلها در یکشنبه شب 13 جون در منطقه خیابانهای دنفورت و تیکر وود رخ داده.

یکشنبه 13 جون کمی از ساعت ده و نیم شب گذشته بود که به پلیس اطلاع داده شد که صدای تیراندازی شنیده شده.

گزارشها حاکی بود که صدای چندین گلوله شنیده شده.

ماموران پلیس پس از حضور در محل دو مرد جوان را مشاهده کردند که به علت جراحت شدید ناشی از گلوله، در آستانه مرگ بودند.

این دو نفر نتوانستند در مقابل جراحاتشان مقاومت کنند و تسلیم مرگ شدند.

اسامی دو مقتول چنین اعلام شد:

  • محمد معلم 23 ساله از تورنتو
  • دانیل فونگ 25 ساله از تورنتو

در پی این جنایت، پلیس تحقیقاتش را آغاز کرد و در روز جمعه 25 جون با اجرای چند حکم بازرسی، سه نفر را به اتهام قتل عمد این دو نفر دستگیر کرد که عبارتند از:

  • کریم کادو 26 ساله از تورنتو
  • الویس کادو 24 ساله از تورنتو
  • ایمران ساموئل 37 ساله از تورنتو

در این رابطه نفر چهارمی نیز به نام فلیکس ساموئل 50 ساله دستگیر شده که اتهام او مشارکت در انجام جنایت است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19