دستگیری چهار جوان 17 تا 22 ساله به اتهام سرقت از بانک و اتومبیل زرهپوش

پلیس تورنتو چهار جوان را به اتهام سرقت از بانک و سرقت از اتومبیل زرهپوش مخصوص انتقال پول دستگیر کرد . متهمین  17 تا 22 ساله هستند. در اطلاعیه خبری پلیس تعداد سرقتها  متعدد است. سرقتها در فاصله 19 ژانویه تا 13 فوریه امسال در شهر های تورنتو، واترلو و درامبو صورت گرفته. اتهامات در … ادامه خواندن دستگیری چهار جوان 17 تا 22 ساله به اتهام سرقت از بانک و اتومبیل زرهپوش