پربازدید

ویدیو

کووید-19

دستگیری پروفسور دانشگاه مونتریال به اتهام تعرض جنسی به کودک 11 ساله

پروفسور دانشگاه مونتریال به اتهام تعرض جنسی به کودک 11 ساله دستگیر شد.

پلیس منطقه Longueuil در جنوب مونتریال گفت «تیری کارسنتی» Thierry Karsenti پروفسور علم آموزشی را هفته گذشته دستگیر کرده. تیری کارسنتی قرار بود روز جمعه در دادگاه مونتریال حاضر شود.

به گزارش کندین پرس، تیری کارسنتی علاوه بر تدریس در دانشگاه مونتریال رئیس کمیته تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی کانادا در آموزش و پرورش می باشد.

بر اساس اطلاعات پلیس او که 52 سال دارد متهم است که این تعرض را در سال 2015 مرتکب شده. او را با نام “تاماس” نیز صدا می کنند.

او فقط با همین اتهام رو به روست اما پلیس احتمال این را هم می دهد که شاید در فاصله 2015 تا 2017 افراد دیگری نیز هدف  تعرض او قرار گرفته باشند و به همین خاطر از کسانی که اطلاعاتی در این مورد دارند خواست که تماس بگیرند. سخنگوی دانشگاه مونتریال گفته که متهم برای مدت نامعلوم از وظیفه تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19