پربازدید

ویدیو

کووید-19

دستگیری مرد ۵۹ ساله به اتهام قاچاق جنسی دختر ۱۸ ساله

پلیس منطقه پیل مرد ۵۹ ساله ای را به اتهام قاچاق جنسی یک دختر ۱۸ ساله دستگیر کرد

این فرد متهم است که در فاصله آگوست ۲۰۱۷ تا مارچ ۲۰۱۹ زندگی دختر نوجوان را در کنترل داشته و از این بابت کسب درآمد می کرده.

بعضی از اتهامات این فرد به قرار زیر است:

ـ قاچاق انسان
ـ کسب درآمد از قاچاق انسان
ـ بهره مندی از خدمات جنسی
ـ اعمال کنترل بر شخصی دیگر
ـ تعرض جنسی و خشونت

قاچاق جنسی در جنوب انتاریو این روزها توجه رسانه ها را برانگیخته. زنان جوان و دخترانی که گرفتار تبهکاران می شوند به سختی می توانند خود را از حلقه کنترل آنها خارج کنند. یکی از رسانه ها نوشته: خارج شدن از کنترل قاچاقچیان سکس خطرناکتر از ماندن و تن دادن به این کنترل است.

به همین دلیل اغلب این زنان از شکایت کردن واهمه دارند. نکته اینجاست که وقتی هم که شکایت می شود، در اکثر مواقع کسی تحت تعقیب قرار نمی گیرد و مجازات نمی شود.

از ۵۱۰ شکایت از قاچاق سکس در سال ۲۰۱۹ فقط یک سوم آنها منجر به پیگرد قانونی شده. قاچاقچیان سکس حتی به نام این دختران و زنان جوان وام اتومبیل می گیرند و همین سبب می شود که قربانی زیر بار بدهی سنگین به خاطر اتومبیل باشد

منطقه پیل همسایه غربی تورنتوست.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157065بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19