پربازید

ویدیو

کووید-19

دستگیری مرد ۳۳ ساله و دختر ۱۵ ساله در ارتباط با قاچاق جنسی در تورنتو

یک دختر پانزده ساله و یک مرد ۳۳ ساله در تورنتوی بزرگ در رابطه با تحقیقات مربوط به قاچاق سکس دستگیر شدند.

به گفته پلیس دورهام، تحقیقات مربوط به این پرونده از ۱۸ نوامبر گذشته از هتلی در اوشاوا شروع شد. دختری ۱۶ ساله برای ارائه سرویسهای جنسی به این هتل قاچاق می شد.

نیکولاس هیل ۳۳ ساله از میسیساگا و دختر ۱۵ ساله ای در این ارتباط با چند اتهام روبه رو هستند که شامل کنترل و قاچاق جنسی اشخاص زیر ۱۸ سال و تبلیغ برای فروش سکس شخصی دیگر می باشد.

دستگیری این دو نفر با کمک پلیس واترلو و پلیس گوئلف صورت گرفت. بازرسان پلیس می خواهند مطمئن شوند که قربانی دیگری در این ارتباط وجود ندارد.

توئیت پلیس دورهامبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19