پربازدید

ویدیو

کووید-19

دستگیری فرد دوم در رابطه با ربودن دانشجوی چینی

دومین متهم حادثه ربودن دانشجوی چینی دستگیر شد.

به گفته پلیس متهم 33 ساله و ساکن برامپتون است. متهم دیگر این حادثه روز دوشنبه خود را تسلیم پلیس کرد. پلیس در جستجوی دو متهم دیگر است.

دانشجوی چینی به نام وانژن لو 22 ساله است. وی در 23 مارچ برخلاف میلش، توسط چهار نفر از پارکینگ زیرزمینی ساختمانی که در آن زندگی می کرد ربوده شد.

پلیس می گوید ربایندگان درخواست باج کرده بودند ولی اعلام نشده که آیا این باج پرداخت شده یا خیر. وانژن لو سه روز بعد از ربودنش در 180 کیلومتری تورنتو پیدا شد.  بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19