پربازدید

ویدیوکووید-19

دستگیری دو نوجوان به اتهام ربودن دو سالمند

در هفته ی گذشته، اخبار حوادث مربوط به نوجوانان توجه خیلی ها را به خود جلب کرد. یکی از این حوادث، متهم شدن دو نوجوان در کبک به عمل ربودن دو شهروند ارشد است. 

پلیس می گوید یک زن 70 ساله به همراه مردی 65 ساله روز جمعه 15 فوریه از خانه خود در شمال غربی مونترال ربوده شده و با اتومبیل به مزرعه ای در 150 کیلومتر آنسوتر برده شدند.

کارآگاهان می گویند که انگیزه این آدم ربایی دزدی بوده است. معلوم شده که یک کامپیوتر و یک کیف پول از خانه ی این زوج ربوده شده است.

دو نوجوان 16 و 17 ساله در این رابطه متهم به آدم ربایی شده اند. این زوج با اتومبیل خودشان ربوده شده بودند و اتومبیل در نقطه ی دیگری از انتاریو به دست پلیس افتاد.

پسر 16 ساله کمی بعد از حادثه توسط پلیس دستگیر شد و پسر 17 ساله نیز بعدا خود را به پلیس تسلیم کرد.

پلیس می گوید این دو شهروند ارشد جراحت چندانی ندیدند و توانستند صبح روز بعد به دنبال فرار دو نوجوان مظنون، خود را به محل امنی برسانند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19