پربازدید

ویدیوکووید-19

دستگیری دو زن در منطقه یورک با 439 اتهام

پلیس منطقه یورک موفق شد دو زن جوان ساکن تورنتو را دستگیر کند که 439 اتهام کلاهبرداری به آنان وارد شده است.

پلیس از مارچ 2012 آنها را دستگیر کرد. این دو زن با شگردهای خاصی شماره رمز معروف به PIN افراد را از بالای شانه ی آنها مشاهده می کردند و سپس با صحنه سازی و پرت کردن حواس قربانی، کارت اعتباری وی را سرقت کرده و سپس از حساب بانکی قربانی پول برداشت می کردند.
پلیس اسم و سن این دو متهم را به شرح زیر اعلام کرد:
Eva Caldaros بیست و شش ساله
Mariea Nicolaie سی ساله

منبع: YRP

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19