پربازدید

ویدیو

کووید-19

دستورالعمل جدید: نیاز کودکان سه ـ چهار ساله به حداقل 3 ساعت حرکات بدنی در طول روز

کودکان سه ـ چهار ساله نیز به ورزش روزانه نیاز دارند، آن هم حداقل روزی سه ساعت.

پژوهشگران کانادایی روز دوشنبه راهنمای جدیدی برای کودکان سه ـ چهار ساله منتشر کردند که توصیه می کند این کودکان هر روز حداقل سه ساعت فعالیت فیزیکی داشته باشند که البته به صورت پراکنده در طول روز انجام شود، نه به طور پیوسته و یکجا.

این راهنما با عنوان «راهنمای 24 ساعته برای حرکات کودکان» می گوید حرکات فیزیکی این گروه سنی باید شامل حداقل یک ساعت «بازی پر انرژی» باشد.

قبلا این حرکت برای کودکان 5 ساله به بالا توصیه می شد. حرکات دیگر توصیه شده عبارتند از دویدن، رقصیدن و بازی کردن در فضای باز.

نوزادان
این پژوهشگران برای کودکان زیر یک سال نیز توصیه حداقل 30 دقیقه “Tummy Time” در روز کرده اند که البته می باید به طور پراکنده در طول روز انجام شود.

این اولین بار است که برای کودکان زیر یکسال نوعی تمرین بدنی توصیه می شود.

انجمن کانادایی تمرینات فیزیکی، و متخصصان اضافه وزن در بیمارستان کودکان اتاوا در تهیه این «راهنما» مشارکت داشته اند.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19