پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

دستمزد کانادایی ها ممکن است امسال افزایش خوبی داشته باشد

گرچه چشم انداز اقتصادی برای بسیاری از کانادایی ها تاریک است اما کورسوی امیدی وجود دارد که کارفرمایان سراسر کشور افزایش حقوق خوبی را برای کارکنان در نظر بگیرند.

نظرسنجی Normandin Beaudry با بررسی افزایش حقوق ها گزارش داد که کارمندان کانادایی ممکن است با میانگین افزایش دستمزد 3.6 درصدی مواجه شوند.

بر اساس این نظرسنجی، اکثر سازمان های کانادایی قصد دارند بودجه اولیه افزایش حقوق خود را حفظ کنند زیرا فشار تورمی به آرامی کاهش یافته و بازار کار رو به تعادل است.

تنها 36 درصد از سازمان های شرکت کننده تغییراتی را در بودجه خود گزارش کردند. بیش از نیمی از این سازمان ها قصد دارند بودجه افزایش حقوق خود را کاهش دهند، در حالی که بقیه تصمیم دارند بودجه اولیه خود را افزایش دهند.

به گزارش blogto، نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که بیشتر سازمان‌های شرکت‌کننده همچنان قصد دارند در  پاداش کارکنان خود سرمایه گذاری کنند تا بتوانند در بازار کار فعلی رقابت کنند. اکثر سازمان هایی که در نظرسنجی شرکت کردند نیز به دنبال اضافه کردن سبد پاداش ها برای جذب و حفظ استعدادها هستند. به عنوان مثال، برخی از سازمان‌ها به دنبال افزایش مزایا و برنامه‌های بازنشستگی هستند.

گرچه ممکن است برخی از کانادایی ها با افزایش حقوق مواجه شوند اما بسیاری از آنها نگران از دست دادن شغل خود هستند. بر اساس گزارشی که صبح پنجشنبه توسط موسسه انگس رید منتشر شد، نیمی از کانادایی های زیر 55 سال نگران هستند که به دلیل شرایط اقتصادی اخراج شوند.

(Normandin Beaudry)

(Angus Reid)

https://salamtoronto.ca/signup/

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=199823بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19