پربازدید

ویدیو

کووید-19

دسترسی دویست هزار راننده دلیوری انتاریو به دستشویی آسان می شود

بیش از ۲۰۰ هزار راننده در جاده ها و بزرگراه ها و خیابانهای انتاریو مشغول دلیوری کالاها و خدمات مورد نیاز مردم هستند که معلوم نیست هنگام نیاز به دستشویی و توالت به کجا باید مراجعه کنند

دولت انتاریو به فکر افتاده که این مشکل را حل کند و این گره را باز کند.

دولت انتاریو لایحه ای را تهیه کرده که در صورت تصویب در مجلس انتاریو، دسترسی این رانندگان را به دستشویی ها آسان می کند. طبق این لایحه، افرادی که در کار دلیوری هستند به دستشویی و توالت اماکنی که از آنجا کالا بر می دارند و یا به آنجا کالا تحویل می دهند، دسترسی خواهند یافت.

در صورت تصویب، این اولین بار در سراسر آمریکای شمالی خواهد بود که چنین امکانی برای رانندگان دلیوری فراهم می شود و رانندگان دلیوری به راحتی خواهند توانست از صاحبان بیزنسها یا مراکزی که به آنجا کالا دلیوری می کنند اجازه بخواهند که از توالت آنها استفاده کنند و اجازه دادن به آنها ضروری خواهد بود.

رانندگان کامیونها، کسانی که غذا دلیوری می کنند و کارکنان بخش دلیوری کانادا پُست جزو این دسته از رانندگان محسوب می شوند.

خانه های مسکونی از شمول این امر خارج خواهند بود و رانندگان دلیوری نمی توانند از آنها چنین خواسته ای داشته باشند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156965بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19