پربازدید

ویدیو

کووید-19

دسترسی به زبان فارسی به اطلاعات بروز مزارع و بازارهای میوه منطقه یورک

اگر در منطقه یورک یا در کلانشهر شش میلیون نفری تورنتو  زندگی می کنید و اگر دوست دارید میوه و سبزیجات را تازه و مستقیم از مزرعه خریداری کنید حتما این خبر برایتان جالب است.

انجمن مزارع محصولات تازه یورک York Farm Fresh Association

یک ”اپ“ جدید تهیه کرده به نام York Farm Fresh Multilingual App

این ”اپ“ اطلاعات 36 مزرعه و 8 بازار میوه و سبزیجات را به هفت زبان مختلف در اختیار شما می گذارد که عبارتند از: انگلیسی، فرانسه، فارسی، چینی، روسی، اردو و تامیل.

انجمن مزارع یورک می گوید 1.2 میلیون ساکنان منطقه یورک و 5.9 میلیون ساکنان کلانشهر تورنتو با استفاده از این ”اپ“ به میوه  و سبزیجات و مواد غذایی سالم، محلی و تازه دسترسی دارند.

این ”اپ“ را می توانید رایگان از طریق زیر دانلود کنید:

download on the Apple Store and Google Play

اطلاعات بیشتر :

www.Yorkfarmfresh.com

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146019بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19