پربازدید

ویدیو

کووید-19

دستبرد به اطلاعات شخصی هزاران مشتری آنلاین ماری جوانا در انتاریو

هنوز بیست روز از قانونی شدن ماری جوانا در کانادا نگذشته، به اطلاعات خصوصی مشتریان آنلاین در انتاریو دستبرد زده شده. 

به گزارش کندین پرس، سرویس پست کانادا می گوید فردی با استفاده از وسیله مخصوص رهگیری بسته ها، توانسته به اطلاعات شخصی 4500 مشتری دسترسی پیدا کند.

کانادا پست نگفته که آیا اطلاعات مورد سوءاستفاده قرار گرفته یا خیر. 

انتاریو در حال حاضر تنها از طریق فروشگاه آنلاین به مشتریان ماری جوانا می فروشد. این فروشگاه گفته اطلاعات مذکور شامل کدهای پستی، تاریخ حمل ماری جوانا و نام کسی که رسید پکیج را امضا کرده می باشد. 

این فروشگاه می گوید کانادا پست از اطلاع دادن به مشتریان درباره این قضیه خودداری کرده اما این فروشگاه با مشتریان تماس گرفته و به آنها گفته کانادا پست با وجود درخواست های مکرر، هیچ اقدامی نکرده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=52623بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19