پربازدید

ویدیو

کووید-19

در ۲۰۱۹ کانادا ۳۴۱ هزار مهاجر پذیرفت: ایرانیان در مکان دهم

تعداد مهاجران به کانادا در سال ۲۰۱۹ به ۳۴۱ هزار نفر رسید.

این پنجمین بار در تاریخ مهاجرت کاناداست که تعداد مهاجران سالانه از مرز ۳۰۰ هزار فراتر رفته.

کانادا برای سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ پذیرش سالی 330.800 مهاجر را هدف قرار داده بود که به این ترتیب تعداد مهاجران پذیرفته شده در سال ۲۰۱۹،‌ ده هزار نفر بیشتر از هدف تعیین شده است.

رسانه CIC News می گوید پنجاه و هشت درصد از این مهاجران از گروه مهاجران اقتصادی، ۲۷ درصد از طریق اسپانسرشیپ خانوادگی و ۱۵ درصد در گروه پناهندگی پذیرفته شده اند.

بنابراین گزارش ۲۵ درصد این مهاجران – تقریبا ۸۶ هزار نفر – از کشور هند بوده اند. ایران در مکان دهم قرار دارد.

اسامی ده کشور نخستی که منبع مهاجران جدید کانادا بوده اند، به قرار زیر است:

۱-  هند 85,585 مهاجر

۲- چین 30,260 مهاجر

۳- فیلیپین 27,815 مهاجر

۴- نیجریه 12,595 مهاجر

۵- ایالات متحده آمریکا 10,800 مهاجر

۶- پاکستان 10,790 مهاجر

۷- سوریه 10,120 مهاجر

۸- اریتره 7,025 مهاجر

۹- جمهوری کره 6,110 مهاجر

۱۰- ایران 6,055 مهاجر

چهل و پنج درصد این مهاجران در اونتاریو ساکن شده اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19