پربازدید

ویدیو

کووید-19

در کانادا تاکنون چه تعداد واکسینه شده اند؟

با توجه به دور گرفتن مجدد ویروس کرونا در کانادا، چشم ها همه به برنامه واکسیناسیون عمومی دوخته شده. در اینجا آخرین آمار و اطلاعات مربوط به واکسیناسیون را در کشور به آگاهی می رسانیم:

  • تنها در روز دوشنبه پنج اپریل، 321 هزار دوز واکسن در سطح کشور تزریق شد.
  • جمع واکسن تزریق شده در کشور به 6.5 میلیون دوز رسید.
  • تا کنون 718 هزار نفر (1.9 درصد کل جمعیت کشور) به طور کامل واکسینه شده اند ( هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.)
  • تا کنون 10 میلیون دوز واکسن میان استانها و قلمروهای کشور توزیع شده که همانطور که اشاره شد 718 هزار دوز آن تزریق شده و بقیه در همین روزها تزریق می شود.
  • فقط در روز دوشنبه پنجم اپریل، دو میلیون دوز واکسن میان استانها و قلمروها توزیع شد.
  • این هفته ایام پر کاری برای برنامه واکسیناسیون عمومی کانادا خواهد بود که انتظار می رود هر روز صد ها هزار نفر واکسینه شوند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19