پربازید

ویدیو

کووید-19

در پی جبهه ی هوای داغ، آتش سوزیهای جنگلی در بریتش کلمبیا شروع شد

در بریتیش کلمبیا جبهه هوای داغ کافی نبود که از روز سه شنبه آتش سوزیهای جنگلی نیز به مشکلات اضافه شد.

جبهه ی هوای داغ که در چند روز گذشته  بریتیش کلمبیا و برخی استانها و قلمروهای غرب کانادا را فرا گرفت، کاملا بیسابقه بود. درجه حرارت هوا در بسیاری از نقاط این استان رکورد به جا گذاشت.

طبیعی است ک این هوای داغ سبب خشکی جنگلها و افزایش خطر آتش سوزیها شود.

صبح چهارشنبه  دو آتش سوزی جنگلی رو به گسترش در این استان گزارش داده شد. یکی از این دو آتش سوزی در نزدیکی منطقه ای به نام Lillooet  است. این آتش سوزی ابتدا  بعد از ظهر سه شنبه مشاهده شد اما به سرعت گسترش یافت به طوری که در ساعت ده و نیم شب تقریبا پنجاه کیلومتر مربع را فرا گرفته بود. مسئولان به ساکنان خانه های نزدیک این دو آتش سوزی دستور تخلیه داده اند.

آتش سوزی دیگر در اسپارکز لیک در یکساعتی کملوپس شروع شده. این آتش سوزی ابتدا روز دوشنبه مشاهده شد. پلیس با مراجعه به تک تک مزارع و خانه های ییلاقی از ساکنان خواسته که خانه هایشان را ترک کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19