پربازدید

ویدیوکووید-19

در مورد کانادا چه می دانید؟

کانادا سرزمین وسیعی است با جنگلها، دریاچه ها، رودخانه ها، و دیدنی های طبیعی فراوان. 

در این سرزمین اتفاقات علمی، هنری، و اجتماعی فراوانی روی داده که آن را به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل کرده.

در مورد کانادا، اطلاعات عمومی فراوانی وجود دارد که برای همگان جالب و گاه شگفت انگیز است.

هر هفته در این صفحه می توانیم اطلاعات عمومی تان درباره کانادا را امتحان کنید.

۱ـ بزرگترین شهر استان انتاریو چه نام دارد؟ 

الف ـ تورنتو 

ب ـ لندن 

پ ـ اتاوا

۲ـ انتاریو در چه سالی به عنوان استان شناخته شد؟ 

الف ـ سال ۱۸۶۷ 

ب ـ سال ۱۹۷۶

پ ـ سال ۱۸۳۰

۳ـ چهار دریاچه از دریاچه های پنجگانه کانادا در کدام استان قرار دارند؟‌

الف ـ در استان کبک 

ب ـ در استان انتاریو 

پ ـ در استان آلبرتا

۴ـ چه تعداد دریاچه در استان انتاریو قرار دارند؟ 

الف ـ‌ ۲۵۰ دریاچه 

ب ـ ۲۵۰۰ دریاچه 

پ ـ‌ ۲۵۰۰۰۰ دریاچه 

۵ـ چه رودخانه ای در کانادا دریاچه پنجگانه را به اقیانوس آتلانتیک متصل می کند؟ 

الف ـ رودخانه اتاوا 

ب ـ رودخانه سنت لارنس 

پ ـ رودخانه نیاگارا

۶ـ نیاگارا فالز در کدام استان انتاریو قرار دارد؟ 

الف ـ انتاریو 

ب ـ ساسکاچوان

پ ـ نواسکوشیا

۷ـ جیم کری Jim Carrey بازیگر و کمدین مشهور در کدامیک از استانهای کانادا متولد شد؟

الف ـ انتاریو 

ب ـ کبک 

پ ـ مانیتوبا

۸ـ کدام شهر در انتاریو به شراب سازی شهرت دارد؟‌

الف ـ تورنتو 

ب ـ همیلتون 

پ ـ نیاگارا

۹ـ استان کبک در کدام سمت انتاریو واقع شده؟ 

الف ـ غرب

ب ـ شمال

پ ـ شرق

پـاسـخ

۱ـ الف . بزرگترین شهر استان انتاریو تورنتو اسـت که پایتخت این استان نیز به حساب می آید. 

۲ـ الف. انتاریو در سال ۱۸۶۷ به عنوان یکی از استانهای کانادا شناخته شد. 

۳ـ ب. چهار دریاچه هوران (Huron) اری (Eri)، انتاریو (Ontario) و سوپریور(Superior) در استان انتاریو قرار دارند. 

۴ـ پ. حدود ۲۵۰۰۰۰ دریاچه در استان انتاریو وجود دارد. 

۵ـ‌ ب. رودخانه سنت لارنس متصل کننده دریاچه های پنجگانه به اقیانوس آتلانتیک است. 

۶ـ الف. نیاگارا فالز که قسمتی از رودخانه نیاگارا است در استان انتاریو واقع است. 

۷ـ الف. جیم کری کمدین کانادایی در استان انتاریو متولد شد. 

۸ـ پ. شهر نیاگارا یکی از شهرهای مهم کانادا در شراب سازی است. 

۹ـ پ. استان کبک در شرق استان انتاریو است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19