پربازدید

ویدیوکووید-19

در مورد کانادا چقدر می دانید؟

اطلاعات عمومی شما در مورد کانادا چقدر است؟ با پاسخ به سئوالات زیر دانش خود را امتحان کنید

۱ـ روز اول جولای به چه روزی شهرت دارد؟ 

الف ـ ایستر Easter

ب ـ کانادا Canada Day

پ ـ ویکتوریا Victoria Day

۲ـ شکل حکومت در کانادا از جه نوعی است؟ 

الف ـ دمکراسی پارلمانی 

ب ـ دو حزبی 

پ ـ تک حزبی

۳ـ کانادا چندمین کشور بزرگ جهان است؟

الف ـ اولین 

ب ـ دومین 

پ ـ سومین

۴ـ روز کانادا روزی است که:

الف ـ کانادا به استقلال رسید 

ب ـ کانادا کشف شد 

پ ـ‌ اتاوا پایتخت کانادا شد

۵ـ اولین نقشه جهان در چه زمانی به صورت کامل با نام اکثر کوهها و رودخانه ها، کشیده شد:

الف ـ در سال ۱۵۰۷

ب ـ در سال ۱۷۰۵

پ ـ در سال ۱۸۰۵

۶ـ طوفانی ترین شهر جهان که بیش از ۲۴۲ روز در سال هوا طوفانی است، چه نام دارد؟‌

الف ـ‌ لندن 

ب ـ کامپالاKampala

پ ـ کلگری

۷ـ کدامیک از اقیانوسهای زیر بیشترین آب خـود را از رودخانه هـای کـانـادا دریافت می کند؟‌

الف ـ اقیانوس آرام The Pacific Ocean

ب ـ اقیانوس اطلس The Atlantic Ocean

پ ـ اقیانوس منجمد The Arctic Ocean

۸ـ در چه سالی کشتی بخار در کانادا ساخته شد؟ نام آن چه بود؟ 

الف ـ در سال ۱۸۰۹ به نام Royal William

ب ـ در سال ۲۰۰۰ به نام Empress of Canada

پ ـ در سال ۱۸۰۹ به نام Accommodation

۹ـ هر ساله تعداد زیادی از پروانه های کانادایی از کانادا به سمت شمال مکزیک به پرواز درمی آیند، آیا نام این نوع پروانه ها را می دانید؟ 

الف ـMonarch butterfly 

ب ـ Green butterfly 

پ ـ Auro butterfly

۱۰ـ نام سرود ملی کانادا چیست؟‌ 

الف ـ Peace land

ب ـ O/Canada

پ ـ The land of apportunity

پـاسـخ

۱ـ ب . اول جولای هر سال روز کانادا نامیده می شود.

۲ـ الف. اساس حکومت کانادا بر پایه دمکراسی پارلمانی است. 

۳ـ ب. کانادا از لحاظ مساحت، دومین کشور بزرگ جهان است. 

۴ـ الف. روز کانادا روزی است که کانادا به صورت یک کشور واحد به استقلال رسید.

۵ـ الف. اولین نقشه جهان توسط برنادینوس ونتوس Bernadinus Venetus در سال ۱۵۰۷ کشیده شد. 

۶ـ ب. شهر کامپالا طوفانی ترین شهر در دنیاست.

۷ـ پ. اقیانوس منجمد بیشترین مقدار آب خود را مدیون رودخانه های درون کانادا است. 

۸ـ پ. در سال ۱۸۰۹ اولین کشتی بخار در کانادا به نام Accommodation ساخته شد. 

۹ـ الف. پروانه های مونارش هر ساله بیشترین نوع پروانه ها هستند که از کانادا خارج شده و به سمت شمال مکزیک به پرواز درمی آیند.

۱۰ـ ب. سرود ملی کانادا O/Canada نام دارد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19