پربازدید

ویدیوکووید-19

در منطقه آبشار نیاگارا اتومبیلی وارد رستوران شد

این حادثه چند مجروح داشت

راننده 80 ساله در اثر غفلت به رستوران کوبید و چند نفر را مجروح کرد…

به گزارش پلیس منطقه آبشار نیاگارا یک مرد 70 ساله بشدت مجروح شد و جان او در خطر است، زن 84 ساله و مرد 40 ساله دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند اما جراحات آنان سطحی بود. راننده 80 ساله نیز آسیب دید اما مسافر 41 ساله او نیازی به درمان نداشت.
این حادثه در عصر دوشنبه 27 فوریه در رستوان هارویز Harvey’s رخ داد
کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19