پربازدید

ویدیو

کووید-19

در سواحل تورنتو اتفاق افتاد: ربودن افراد با قایق و سپس دست درازی جنسی به آنها؟

زمان حادثه شنبه شب گذشته بود. فردی به نام شانتا کومار کندیه از سوی پلیس متهم شده که دو مسافر سوار قایق کرده تا به جایی برساند اما به جای رساندن مسافران به مقصد، از ساحل دور شده و در دل آبها، آنها را مورد تهاجم جنسی قرار داده.

این حادثه در ساحل وودباین در شرق تورنتو اتفاق افتاده.

متهم که 54 ساله است به هشت جرم نظیر آدم ربایی، دست درازی جنسی و محبوس کردن افراد متهم شده.

وی همچنین متهم است که در حال مستی قایقرانی کرده.

پلیس نگران است کسان دیگری هم قبلا طعمه متهم شده باشند و از هر کسی که اطلاعاتی دارد خواسته تماس بگیرند.

 بیشتر بخوانید:

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19