پربازدید

ویدیو

کووید-19

در ساسکاچوان رخ داد: شلیک شکارچی به پسر خود به جای خرس

به گزارش RCMP (پلیس سواره سلطنتی کانادا) هفته گذشته یک مرد 63 ساله فرزند 36 ساله خود را با گلوله از پای درآورد.
به گزارش پلیس، این پدر و فرزند قبل از حادثه، برای چند روز در جنگل ها مشغول شکار بودند اما یکدیگر را گم کرده و ارتباط آنها قطع شده بود. وقتی که یک شی متحرک توجه پدر را به خود جلب کرد او فکر می کند که خرس است و شلیک می نماید.
پدر، مجهز به دوربین شکار Hunting scope پیشرفته بود و فرزندش لباس نارنجی روشن به تن داشت اما درختان قطور، بوته ها و هوای گرگ و میش dusk مانع دید وی بودند.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19