پربازدید

ویدیو

کووید-19

در ساب وی تورنتو به خواب رفت که سگش را دزدیدند

ساعت شش و نیم بعدازظهر شنبه بود و خانم آلبرتا بیکر با سگش داخل قطار زیرزمینی تورنتو در حال سفر بود که چشمانش سنگین شد و به خواب رفت. اما وقتی چشم گشود متوجه شد اثری از سگش نیست، و آی ـ پدش را هم دزدیده اند.

او می گوید «آی ـ پد» زیاد مهم نیست ولی تحمل از دست دادن سگش را ندارد و ملتمسانه خواهان برگرداندن اوست.

خانم بیکر حادثه را به پلیس و سازمان حمایت از حیوانات اطلاع داده.

چند روز قبل از این نیز سگی از نوع  husky را مقابل فروشگاهی در شرق تورنتو دزدیدند که البته توسط یک نیکوکار پیدا و بازگردانده شد.

روز دوشنبه اعلام شد که خوشبختانه این سگ پیدا شده و به صاحبش بازگردانده شده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19