پربازدید

ویدیو

کووید-19

در ریچموندهیل اتفاق افتاد؛ راننده را زدند و با اتومبیلش گریختند

حادثه سه شنبه ۱۵ نوامبر ساعت ۸ شب نزدیک تقاطع خیابانهای یانگ و های تک High Tech Rd در ریچموندهیل اتفاق افتاد.

راننده ۵۴ ساله اتومبیل هوندا سیویک سیاه مدل ۲۰۲۲ خود را در محوطه پارکینگ ساختمان پارک کرده و خارج آن ایستاده بود که دو نفر نزدیک می شوند و از او می خواهند که سوئیچ اتومبیل را به آنها بدهد و وقتی آقای راننده از دادن سوئیچ خودداری می کند، دو متهم حادثه او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و سوئیچ را به زور می گیرند و سوار اتومبیل شده و قبل از رسیدن پلیس از محل می گریزند.

مشخصات دو مظنون

هر دو مظنون حادثه مرد هستند. مشخصات آنها چنین اعلام شده:

 -Male, 6’, 20 years of age and wearing a dark hoodie

 -Male, 5’7’ and wearing a dark hoodie and stretch pants

راننده ۵۴ ساله، با جراحاتی که البته جانش را تهدید نمی کرد، به بیمارستان رسانده شد.

پلیس از کلیه شاهدانی که هنوز با پلیس صحبت نکرده اند و یا شاید صحنه را در دوربین های خود ضبط کرده باشند خواسته که تماس بگیرند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158546بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19