پربازدید

ویدیوکووید-19

در بزرگراههای انتاریو چه خبر؟

جاده ها را باید امن نگه داشت. تک تک مردم و رانندگان در امن نگه داشتن جاده ها و خیابانها مسئول هستند. 

رانندگانی که مقررات را زیر پا می گذارند با جان مردم بازی می کنند. در جاده ها فقط این رانندگان خاطی نیستند که توجه را جلب می کنند، رانندگان خوب و خوش قلب و کمک رسان نیز فراوانند. نمونه اش خبر زیر: 

راننده ای اهل می سی ساگا صبح سه شنبه داشت با سرعت بسیار بالا در «نی پی گان» انتاریو رانندگی می کرد که پلیس استانی متوجه شد و به اوعلامت داد که کنار بزند. اما این راننده خاطی به جای توقف، پا روی گاز گذاشت و گریخت. پلیس به جای تعقیب وی، مشخصات او و اتومبیل را سریعا همه جا پخش کرد. راننده خاطی کمی بعد دچار مشکل فنی می شود و مجبور می شود اتومبیل را کنار بزرگراه شماره 17 شهرک ویگینز Wiggins رها کند. و از یک اتومبیل عبوری درخواست کمک کند. اما راننده این اتومبیل عبوری تیزهوش بوده و متوجه می شود که پلیس در جستجوی این فرد است، پس او را به سمت ایستگاه پلیس می برد و تحویل می دهد! حالا این مرد 33 ساله اهل می سی ساگا با لیست بالا بلندی از اتهامات مواجه است که باید در دادگاه پاسخگو باشد.ضمنا اتومبیلی که او می رانده نیز ظاهرا از برامپتون سرقت شده بود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19