پربازید

ویدیو

کووید-19

در بریتیش کلمبیا مواد مخدر بیشتر از کرونا درو می کند آنهم جوانها را

بریتیش کلمبیا در کنار انتاریو دو مرکز اصلی مرگهای ناشی از اور دوز در کانادا هستند.

بریتیش کلمبیا تا قبل از شروع پندمیک گامهایی در جهت کاهش  هزاران مرگ ناشی از اور دوز در هر سال برداشته و پیشرفتهایی حاصل کرده بود اما به گفته جان هورگان نخست وزیر این استان ،پندمیک همه چیز را بهم ریخت و سبب افزایش ناگهانی اور دوزها شد.

پزشک قانونی بریتیش کلمبیا روز پنجشنبه گزارش داد که در ماه فوریه امسال 155 نفر در این استان به علت اور دوز مواد مخدر جان سپردند که  بیش از دو برابر فوریه سال قبل است.  با یک حساب سرانگشتی این می شود سالی تقریبا ۱۹۰۰ مرگ  در سال حال آنکه از ابتدای شروع پندمیک کمتر از ۱۵۰۰ نفر به علت کرونا مرده اند. این را هم باید گفت که در صد نوجوانان و جوانان و میانسالان در مرگهای ناشی از اور دوز بسیار بیشتر است.

جان هورگان نخست وزیر بی سی هشدار داده و می گوید بحران مرگهای ناشی از اور دوز از دایره شهرهای بزرگ این استان فراتر رفته و حالا باید در همه کامیونیتی ها قضیه را جدی گرفت.

جان هورگان از حزب نیودموکرات است.

رقیب اصلی نیودموکراتها یعنی لیبرالهای بریتیش کلمبیا از هورگان خواستند که در بودجه جدیدی که در ماه اپریل تقدیم می کند، به بحران اور دوز توجه بیشتری کند و برای مبارزه با ناهنجاریهای روحی ـ روانی مردم سرمایه گذاری بیشتری کند.

ناهنجاریهای روحی ناشی از بحرانهای اقتصادی و پندمیک عامل عمده ای در گرایش افراد جوان و میانسال به سمت مواد مخدر بوده، و رواج مواد مخدر مسمومتر از معمول  در سطح خیابانها و شهرها و کامیونیتیها  درصد مرگ ناشی از اور دوز را بالا برده. متوسط مرگهای ناشی از اور دوز در بریتیش کلمبیا طی ده سال گذشته هفت برابر شده و از 24 مرگ در فوریه 2011 به 155 مرگ در فوریه رسیده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19