پربازید

ویدیو

کووید-19

در این هفته در کانادا اتفاق می افتد

نگاهی به بعضی ازاتفاقات مهمی که این هفته در کانادا قرار است روی دهد:

دریافت یک میلیون دوز واکسن فایزر

کانادا این هفته کمی بیش از یک میلیون دوز واکسن فایزر دریافت می کند.

انتظار از مدرنا

کمپانی داروسازی مدرنا قرار بود هفته گذشته 855 هزار دوز واکسن مدرنا تحویل کانادا بدهد که به قولش عمل نکرد. کانادا از مدرنا انتظار دارد که این هفته بدقولی اش را جبران کند و محموله وعده داده شده را تحویل  دهد.

گزارش فروش املاک در کانادا

انجمن املاک و مستغلات کانادا این هفته آمار فروش مسکن در ماه مارچ را بیرون می دهد. هفته گذشته بورد املاک و مستغلات تورنتو گزارش خرید و فروش املاک در کلانشهر تورنتو را بیرون داد که گویای رکورد شکنی تعداد مسکن فروخته شده در ماه مارچ بود و قیمتها نیز به طور متوسط نسبت به یکسال قبل 20 تا 26 درصد افزایش یافته. آمار فروش مسکن در کل کانادا نیز قرار است روز پنجشنبه منتشر شود.

1400 داروخانه

از روز دوشنبه این هفته 700 داروخانه دیگر در انتاریو به جمع مراکز تزریق واکسن می پیوندند و جمع داروخانه هایی که در این برنامه شرکت دارند به 1400 می رسد. این داروخانه ها واکسن استرازنکا – با نوبت قبلی – تزریق می کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19