پربازدید

ویدیو

کووید-19

در این خیابان اشاوا چهارمین آتش سوزی هم رخ داد

پیکر دو قربانی دیگر از ساکنان خانه ای در اشاوا در زیر بقایای سوخته پیدا شد. به این ترتیب هر چهارنفری که به دنبال این اتش سوزی ناپدید شده بودند پیدا شدند افسوس که زنده نبودند.

همانگونه که در روزهای گذشته در سلام تورنتو آنلاین خواندید، در جریان این آتش سوزی پنج نفر توانستند از ساختمان بگریزند و نجات یابند اما چهار نفر دیگر ناپدید شده بودند.

آتش سوزی در ساخمانی قدیمی با قدمت صد ساله رخ داد. ماموران آتش سوزی ساعت یک بامداد دوشنبه به محل فراخوانده شده بودند.

پلیس منطقه دورهام بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده تحقیقات گسترده ای را آغاز کرده. هم اکنون پلیس برای اعلام هویت اجساد منتظر بررسی های پزشک قانونی است. به گفته خویشان و دوستان، دو مرد و دو کودک در این آتش سوزی ناپدید شده بودند که احتمالا پیکرهای سوخته به آنها تعلق دارد.

مارشال آتش نشانی گفت مهمترین کار در حال حاضر امن کردن محل آتش سوزی است تا کارآگاهان بتوانند برای تحقیقاتشان وارد  شوند.

به گزارش کندین پرس، دفتر آتش نشانی اشاوا می گوید قبلا سه آتش سوزی دیگر در همین جاده روی داده که دفتر آتش نشانی درمورد آنها تحقیقاتی کرده است.

معلوم شده دو آتش سوزی که در سالهای 2002 و 2016 روی داده عمدی بوده ولی در آن دو حادثه کسی جانش را از دست نداده بود.

یک آتش سوزی دیگر نیز در سال 2006 رخ داده که تصادفی بوده و آتش سیگار عامل آن شناخته شده. در این آتش سوزی یک نفر جانش را از دست داده بود.

به گفت مارشال آتش نشانی، 32 نفر در آتش سوزیهای ژانویه و فوریه در انتاریو جانشان را از دست داده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19