پربازید

ویدیو

کووید-19

در انتاریو مرگها دو برابر و تختها پر می شود ، مگر آنکه…

از جمعه گذشته ساکنان انتاریو منتظر اعلام تخمین های جدید کارشناسان از وضعیت کووید در هفته های آینده  بودند. صبح سه شنبه کندین پرس خلاصه ای از این تخمین ها را منتشر کرد:

– در حال حاضر به طور متوسط روزی تا 50 نفر در انتاریو جانشان را به علت کووید از دست می دهند که طبق تخمین های جدید تا پایان فوریه دو برابر شده و به روزی 100 مرگ می رسد؛ مگر آنکه محدودیتها بیشتر شود.

-پیش بینیهای  جدید حکایت از آن دارد که اگر تماسهای مردم با یکدیگر به شدت کم نشود بیمارستانهای استان ظرفیتشان پر می شود و قادر به پذیرش بیمار جدید نخواهند بود.

-هم اکنون تعداد بستری شدگان در بخشهای آی سی یو در بیمارستانهای انتاریو در بازه سیصد و چند نفر است که اگر تماسها کمتر نشود تا آخر ژانویه به 500 نفرمی رسد و حتی شاید در ماه فوریه به 1000 نفر برسد.

کارشناسانی که اطلاعات کووید انتاریو را برای دولت انتاریو گردآوری و تجزیه و تحلیل می کنند و سپس مدلی از وضعیت آینده را شبیه سازی می کنند گفتند تعداد مبتلایان جدید شتاب گرفته و در بعضی روزهای بد، تا هفت درصد افزایش داریم. آنها می گویند چهل درصد اسایشگاههای انتاریو هم اکنون با ویروس کووید دست و پنجه نرم می کنند. از اول ژانویه تا کنون 198 نفر از ساکنان آسایشگاهها و دو نفر از کارکنان جانشان را از دست داده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19