پربازدید

ویدیو

کووید-19

در انتاریو بیست و سه هزار نفر تاکنون به گونه های جهش یافته مبتلا شده اند

در روزی که حمله موج سوم کرونا به انتاریو قطعی شده و تعداد بستری ها در بیمارستانها نسبت به دو هفته قبل 40 درصد افزایش یافته، انتاریو خبر از شناسایی 2557 بیمار جدید داد . از اوج موج دوم کرونا در نیمه ژانویه که تعداد مبتلایان جدید در انتاریو به روزی چهار هزار نفر رسید، این بالاترین تعداد مبتلای جدید  است.

روز پنجشنبه همچنین 23 مرگ جدید ناشی از کرونا گزارش شد که این هم در یکی  دو ماه اخیر رکورد محسوب می شود. در میان شهر ها و مناطق انتاریو بیشترین تعداد کماکان به شهر تورنتو (743 بیمار جدید) تعلق دارد. پس از آن منطقه پیل با 484 بیمار جدید و منطقه یورک با 311 بیمار جدید قرار دارند.

در 24 ساعت گذشته همچنین 84 هزار دوز واکسن تزریق شد.

تازه ترین ارقام

  • تعداد مبتلایان جدید: 2557
  • جمع مبتلایان تا کنو:ن 352 هزار
  • تعداد فوتی های جدید: 23
  • جمع فوتی ها تا کنون: 7389
  • تستهای انجام شده در 24 ساعت گذشته: 62 هزار
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 1116 (بستری در بخش های مراقبت ویژه : 433 متصل به ونتیلیتو: 259)
  • تعداد افرادی که تا کنون به گونه های جهش یافته جدید مبتلا شده اند: 22 هزار نفر
  • واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 84 هزار
  • تعداد افرادی که تا کنون به طور کامل واکسن را دریافت کرده اند: 317 هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19