پربازدید

ویدیو

کووید-19

درگیری زوج مستاجر و صاحبخانه که منجر به کشته شدن سه نفر شد، بر سر «کپک دیوار زیرزمین» بود

به گفته پلیس، یک هفته قبل از این مشاجره مرگبار، این زوج بر سر «کپک دیوار» آپارتمانشان که در زیرزمین واقع شده بود، با صاحبخانه خود درگیر شدند.

بر اساس گفته کارآگاهان، کاریسا مک ‌دونالد و آرون استون قصد داشتند چند روز دیگر به خانه ‌ای جدید نقل مکان کنند اما در جلوی خانه شان در استونی کریک به ضرب گلوله صاحبخانه کشته شدند.

مک دونالد و استون در حال فرار بودند که درست قبل از ساعت 6 بعدازظهر شنبه در جلوی خانه مورد تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. در این رابطه، صاحبخانه که مردی 57 ساله بود در خانه سنگر گرفت و به سوی اتومبیل پلیس شلیک کرد اما به ضرب گلوله پلیس کشته شد. به گفته سازمان تحقیقات ویژه پلیس SIU، پنج اسلحه گرم از این خانه جمع آوری شده است.

استون 28 ساله برقکار در حال تکمیل یک دوره کارآموزی پنج ساله بود. مک دونالد 27 ساله نیز یک دستیار آموزشی در شورای مدارس کاتولیک منطقه برانت هالدیمند نورفولک (BHNCDSB) و عاشق شغلش بود.

پلیس همچنان در حال تحقیق و جمع آوری اطلاعات است.

کاریسا مک ‌دونالد و آرون استون قصد داشتند چند روز دیگر به خانه ‌ای جدید نقل مکان کنند اما در جلوی خانه شان در استونی کریک به ضرب گلوله صاحبخانه کشته شدند

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=184337بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19