پربازدید

ویدیوکووید-19

درگیری با پلیس در قبرستان

مرد ۵۴ ساله ای در نیوبرانزویک پس از درگیری کوتاهی با پلیس در قبرستان کلیسا، دستگیر شد.

پلیس آ ر سی ام پی می گوید صبح سه شنبه گزارشی دریافت کرد حاکی از اینکه فردی با سلاحی که نوع آن مشخص نشده، به اتومبیلی خسارت وارد کرده و سپس پیاده محل را ترک کرده.

کمی بعد این فرد در قبرستان کلیسای United پیدا می شود که هنوز سلاح در اختیار داشته.

پلیس از مردم می خواهد که از منطقه دور بمانند و آنگاه با استفاده از اسپری فلفل او را بازداشت کرده و به بیمارستان می برند.

این فرد اکنون با چند اتهام رو به روست.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19