پربازید

ویدیو

کووید-19

درصد خانوارهای بسیار بدهکار در میان دریافت کنندگان جدید مورگیج رکورد شکست

زمانی بود که در کانادا سیاست پرداخت وام مسکن به مردم  بسیار محافظه کارانه بود. اما آن دوران گذشته ومدتی است در پرداخت وام مسکن به اندازه سابق سخت گیری نمی شود.

این موضوع سبب هشدار بانک مرکزی کانادا شده. بانک مرکزی می گوید  کیفیت مورگیج های اعطا شده به خریداران مسکن در سال 2020 بسیار پائین آمده .

به گفته این بانک درصد خانواده های بسیار بدهکار در میان دریافت کنندگان مورگیج های جدید بسیار بالا رفته. منظور از وام گیرندگان بسیار بدهکار کسانی است که درصد وام به درآمد آنها به 450 درصد و بیشتر رسیده.

 تعداد این خانوار ها در میان دریافت کنندگان وام مسکن رکورد به جا گذاشته.

  درصد خانوار های بسیار بدهکار در میان دریافت کنندگان مورگیج های جدید در گذشته بسیار پائین بود. درصد این خانوار ها در جریان بازار داغ مسکن تورنتو و ونکوور در سالهای 2016 و 2017 بسیار بالا رفت، اما مسئولان با به اجرا در آوردن روش جدیدی به نام تست استرس این وضعیت را مهار کردند و درصد خانوارهای بسیار بدهکار را پائین آوردند.

اما این درصد در یکی دو سال اخیر دوباره بالا رفته به طوریکه در سال 2020 از هر پنج دریافت کننده جدید مورگیج یکی جزو افراد بسیار بدهکار بوده.

به گزارش بانک مرکزی کانادا، نرخ خانوار های بسیار بدهکار در میان دریافت کنندگان وام مسکن در سه ماهه چهارم سال 2020 به 21.7 درصد رسیده که رکورد محسوب می شود.

با به اجرا درآمدن تست استرس تعداد این خانوار ها در سه ماهه دوم سال 2018 به 12.3 درصد کاهش پیدا کرده بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19