پربازید

ویدیو

کووید-19

درد دل کودکان و نوجوانان کانادایی به زبان هنر

پندمیک کووید که با بحران اقتصادی بی سابقه و تعطیلی مدارس و لاک دان سراسری و دستور ماندن در خانه همراه شده، تبعات منفی فرهنگ مصرفی و ضعف ساختارهای اجتماعی را به خوبی نشان می دهد.

چه نشانه ای گویا تر از نا امیدی کودکا ن و نوجوانان نسبت به آینده ؟

دانشگاه گوئلف در گوئلف انتاریو از سپتامبر گذشته پروژه ای را به اجرا گذاشته که در آن از کودکان و نوجوانان دو تا 18 سال خواسته می شود با  طراحی ونقاشی و کارهای  هنری خود در آن شرکت کنند.

پژوهشگران  دانشگاه با بررسی  آثار ارسالی به این جمعبندی رسیده اند که بسیاری از کانادایی های نوجوان احساس می کنند که آینده ای ندارند.

این نتیجه را باید جلوی رهبران و مسئولان کشورهای جهان گذاشت که در 20 سال اخیر چندین تریلیون دلار صرف راه اندازی جنگهای خانمانسوز کرده اند.

در پروژه دانشگاه گوئلف تا کنون بیش از 120 اثر دریافت شده که خالق اکثر آنها نوجوانان کانادایی هستند.

خانم نیکی مارتین رئیس برنامه مطالعات کودکان می گوید این آثار نشان می دهند که بسیاری از نوجوانان با چه چالشهایی در دوران پندمیک و لاک دان دست و پنجه نرم می کنند. خانم نیکی مارتین می گوید اغلب طرحها و نقاشی ها و عکسهایی که ارسال شده بیانگر احساس تنهایی، اضطراب، نا امیدی، بی هدفی و حتی افکار اسیب زدن به خود است. اغلب این کودکان و نوجوانان در نامه هایی که همراه آثار خود فرستاده اند از مشکلات مالی و نگرانی های خانواده شان صحبت کرده و آثار بیماریها و  مرگها یی را که در اطرافشان روی داده شرح داده اند. البته در بعضی آثار نیز نشانه هایی از امید و نیاز به ارتباطات انسانی دیده می شود.

شما خوانندگان آینده نگر اگر ایده ها و پیشنهادهایی برای ترویج امید و روحیه بخشیدن به کودکان و نوجوانان دارید می توانید اینجا مطرح کنید  تا ما هم آنرا در پلتفرمهای آنلاین سلام تورنتو به اشتراک بگذاریم..

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19