پربازید

ویدیو

کووید-19

درخواست چند سازمان مذهبی و حقوق بشری از ترودو: گروه های برتری طلب سفید را منحل کنید

ائتلافی از سازمانهای حقوق بشری و مذاهب مختلف از جاستین ترودو نخست وزیر درخواست کردند برای برچیدن گروه های معتقد به برتری سفید طرحی ارائه دهد.

این درخواست کمتر از یک ماه بعد ازکشته شدن خادم ۵۸ ساله مسجد مسلمانان تورنتو مطرح می شود.

محمد اسلیم زفیس در ۱۲ سپتامبرمقابل مسجد سازمان بین المللی مسلمانان در تورنتو نشسته بود که فردی به او نزدیک شد و با چاقو او را از پای در آورد.

این مسجد از پلیس خواسته که قتل این فرد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت در نظر بگیرد و مورد تحقیق قرار دهد . واحد پلیس تورنتو  ویژه رسیدگی به قتل ها ماه گذشته گفت مدرک روشنی مبنی بر اینکه نفرت انگیزه این قتل بوده در دست نیست ولی این هم میتواند یکی از احتمالات باشد.

ائتلاف مذکور در نامه خود ازنخست وزیر خواست برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده دولت دست به کار شود.

سازمانهای زیر این نامه را امضا کرده اند

  • شورای ملی مسلمانان کانادا
  • سازمان جهانی سیکها
  • مرکز امور اسرائیل و یهودیان
  • سازمان عفو بین الملل
  • شبکه کانادایی علیه نفرت

فردی به نام ویلیام وون  نیوبگم به اتهام قتل محمد اسلیم زفیس دستگیر شده.

به گزارش کندینپرس شبکه کانادایی علیه نفرت می گوید حساب هایی که در سوشال مدیا زیر نام ویلیام وون نیو بگوم  وجود دارد سمبل هایی را نشان میدهد که با گروه های نئونازی مشوق قتل مرتبط است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19