پربازدید

ویدیو

کووید-19

درخواست دیگری از هیئت مدیره کنگره

نامه زیر با امضای 67 نفر از اعضای کامیونیتی روز دوشنبه 25 ژانویه 2016 برای کنگره ایرانیان کانادا ارسال شده که نسخه ای از آن برای درج در اختیار سلام تورنتو قرار گرفته است. یادآور می شود که اسامی بیست نفر از امضاکنندگان محفوظ می باشد.

***

هیئت مدیره محترم کنگره ایرانیان کانادا،
چنان که مطلعید، دولت جدید کانادا برقراری روابط دیپلماتیک با ایران را در دستور کار خود قرار داده است؛ در این موقعیت، و با توجه به سوابق تاریخی کانادا در شهرت داشتن به رعایت ونیز تشویق به رعایت حقوق بشر در سطح جهانی، اکنون فرصت مناسبی فراهم شده است تا با تکیه بر دیپلماسی، نقش مثبت و با ارزشی در روابط خود با ایران بازی کند.

از این‌رو، ما امضا کنندگان زیر، از هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا درخواست داریم تا در نخستین فرصت ممکن یا در هر فرصت مناسب آتی، به دولت کانادا پیشنهاد و توصیه کند که در مذاکرات خود با دولت جمهوری اسلامی ایران، بر رعایت حقوق بشر در آن کشور اصرار بورزد. برای نمونه، درخواست آزادی شهروندان ایرانی ـ کانادایی محبوس در زندان‌های ایران، آقایان سعید ملک پور و مصطفی عزیزی، می‌تواند شرط معقول و ممکنی از طرف دولت کانادا برای برقراری روابط دیپلماتیک در هر سطحی با جمهوری اسلامی ایران باشد.

اعضای محترم هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا بی‌تردید به این نکته توجه دارند که در پی مذاکرات هسته‌ای این فرصت برای کشورهای مذاکره کننده فراهم شد تا با به‌کارگیری دیپلماسی، موفق شوند جمهوری اسلامی را به رعایت تعهدات بین‌المللی مقید کنند. برای نمونه، اخیرا آقای جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در چارچوب مذاکرات هسته‌ای با ایران و با بهره گیری از طرح تبادل زندانیان، موفق به تضمین آزادی چهار زندانی ایرانی ـ آمریکایی در ایران شد. به‌کارگیری دیپلماسی مشابهی از سوی دولت کانادا و آقای استفان دیون، وزیر امور خارجه این کشور، نیز می‌تواند روش مناسبی برای تضمین آزادی زندانیان ایرانی ـ کانادایی در ایران باشد. چنین کنشی، نه تنها تصویری را که جهانیان از کانادا به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان حقوق بشر دارند، پررنگ‌تر خواهد ساخت، بلکه پشتیبانی، اعتماد، و احترام شهروندان ایرانی‌تبار کانادایی و نیز شهروندان ایران را برای دولت خود، در پی خواهد داشت.

به باور ما امضا کنندگان این نامه، اکنون هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا از موقعیت ویژهای برخوردار است تا با بهره گیری از این فرصت، از سویی با تشویق دولت کانادا به بازگشایی کنسولگری برای ارائه خدمات کنسولی به جامعه ایرانی ـ کانادایی مقیم این کشور یاری رساند، و از سوی دیگر، نقش و وظایف خود را در مسیرحفظ منافع فرهنگی ـ اجتماعی این جامعه و نیز پاسداشت حقوق بشر پیش ببرد.

با احترام

Namesبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19