پربازدید

ویدیوکووید-19

درخواست تاکسی بیشتر برای ونکوور

چهار شرکت بزرگ تاکسی رانی ونکوور از دوست استان درخواست کردند…

 مجوز اضافه کردن 100 تاکسی دیگر را صادر کند. آنان قصد دارند خدمات خود در روزهای آخر هفته را بهبود بخشند.

سخنگوی تاکسی داران گفت که تاکسی های شهرهای همجوار، مسافران ونکوور را جابجا میکنند و با آنکه آنان جریمه میشوند اما سوار کردن مسافر در این شهر برای آنان مقرون به صرفه است.

شرکتهای تاکسی رانی از دولت درخواست کردند که مجوز تاکسی موقت برای آخر هفته ها را صادر کند تا تصمیم نهایی در مورد مجوز های دائمی تر اتخاذ شود.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19