پربازدید

ویدیو

کووید-19

درخواست بیمارستانهای انتاریو از مردم

با افزایش تعداد بستریها در بیمارستانها، انجمن بیمارستانهای انتاریو خواستار واکسیناسیون گسترده تر شهروندان شد تا از فشار آوردن موج چهارم کرونا بر بیمارستانها کاسته شود.

آنتونی دیل Anthony Dayle رئیس انجمن بیمارستانهای انتاریو گفت واکسیناسیون بیشتر مردم از اختلال بیشتر در خدمات بیمارستانی مورد نیاز بیماران غیر کرونایی پیشگیری خواهد کرد.

دکتر دیل گفت: ”وضعیت کنونی در بیمارستانها بخوبی در دست مدیریت است ولی نحوه پیشرفت موج چهارم نگران کننده است.“

کندین پرس به نقل از رئیس انجمن بیمارستانهای انتاریو گفت تعداد پذیرش بیماران کرونایی در بخشهای مراقبت ویژه در حال افزایش است. به گفته دکتر دیل، بیمارستانها تازه به نقطه ای رسیده اند که می توانند صف های انتظار بیماران غیر کرونایی را کوتاه کنند، بنابراین فشار مجدد بر بخشهای مراقبتی و مراقبت های ویژه، زحمات و کوششهای آنها را بی اثر خواهد کرد، و این چیزی نیست که بیمارستانها خواهان آن باشند زیرا در این صورت باید بازهم سرویسها و عملهای جراحی بیماران غیر کرونایی را به عقب بیندازند.

یکی دیگر از نگرانی بیمارستانها احتمال افزایش مراجعه کودکان زیر 12 سال است، زیرا این گروه سنی هنوز واجد شرایط برای دریافت واکسن کرونا شناخته نمی شوند.

رئیس انجمن بیمارستانهای انتاریو گفت بیش از 90 درصد بیماران کرونایی که هم اکنون در بخشهای مراقبت ویژه هستند، غیر واکسینه هستند و یا به طور کامل واکسینه نشده اند. در بخشهای غیر آی سی یو نیز بیش از 80 درصد بیماران کرونایی یا غیر واکسینه هستند و یا به طور کامل واکسینه نشده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154412بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19