پربازدید

ویدیو

کووید-19

درخواست بیزنسهای کوچک و پاسخ کریستیا فریلند وزیر دارایی

بیزنسهای کوچک کانادا خواستار کمکهای بیشتر دولت هستند تا بتوانند بدهی هایشان را بپردازند ولی به نظر نمی آید که این درخواستها تغییری در نظر کریستیا فریلند وزیر دارایی ایجاد کند.

کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا که دو هفته قبل بودجه جدید کانادا را برای تصویب تقدیم پارلمان کرد هفته گذشته به نقاط مختلف کشور سفرکرد تا نکات برجسته بودجه را با مردم در میان بگذارد.

به گزارش کندین پرس، در طول این سفر، بیزنسهای کوچک با اشاره به اینکه موج ششم کرونا موجب شده که مشتریان در خانه بمانند و فروش آنها کاهش یابد، خواستار کمکهای بیشتر دولت شدند تا بتوانند بدهی های ناشی از دوران کرونا را بپردازند.

این درخواستی بود که کریستیا فریلند در طول این سفر بارها با آن رو به رو شد ولی او در پاسخ بر این نکته تأکید می کرد که دیگر به کمکهای اضطراری نیازی نیست چرا که بحران کرونا به پایان رسیده، اقتصاد رونق گرفته و دولت نیاز دارد که کمربندها را محکم ببندد.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19