پربازدید

ویدیوکووید-19

درخواست برای ممنوعیت اخبار بد

شرلی مک الاری قائم مقام شهردار سنت جان در استان نیوبرانزویک گفت کیفیت زندگی در شهرش خیلی خوب است و اعضای شورای شهر، مردم و رسانه ها بهتر است بیشتر مطالب خوب بگویند تا دیگران مشتاق شوند به این شهر نقل مکان کنند.

وی خواستار ممنوعیت اخبار منفی برای مدت چهار ماه شد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19