پربازدید

ویدیو

کووید-19

درخواست ایرکانادا، وست جت و فرودگاه بین المللی پیرسون در مورد تست گیری از مسافران

خطوط هواپیمایی اصلی کانادا و همچنین بزرگترین فرودگاه بین المللی کشور از دولت فدرال خواستند که تست گرفتن اجباری از مسافران ورودی را در فرودگاهها لغو کند.

خطوط هواپیمایی ایر کانادا Air Canada و وست جت WestJet و فرودگاه بین المللی پیرسون Toronto Pearson International Airport در خواست کردند که گرفتن تست از مسافران ورودی نه در فرودگاه بلکه در داخل جامعه انجام شود.

سیاست کنونی گرفتن تست

در حال حاضر مسافرانی که از کشورهای دیگر عازم کانادا هستند باید تست منفی نشان دهند. این تست باید قبل از ورود مسافر به کانادا انجام شده باشد. کلیه این مسافران (به جز آنهایی که از آمریکا می آیند)، پس از ورود باید دوباره تست دهند و تا زمانی که پاسخ این تست مشخص شود در قرنطینه باشند.

اما از مسافرانی که از آمریکا وارد می شوند فقط به صورت تصادفی تست گرفته می شود.

اکنون دو شرکت هواپیمایی ایر کانادا و وست جت می گویند تست گرفتن از مسافران هنگام ورود، چندان ایده آل نیست. آنها می گویند درصد پاسخهای مثبت تستهایی که در فرودگاه گرفته می شود بسیار کمتر از تستهایی است که در داخل جامعه انجام می شود.

این نهادها از دولت فدرال خواستند که گرفتن تست از مسافران بین المللی را در فرودگاهها به صورت تصادفی درآورد و قرنطینه کردن را فقط برای آن دسته از مسافران بین المللی اجباری کند که علائم ابتلا به کرونا نشان دهند و یا پاسخ تست تصادفی شان مثبت باشد.

به گزارش کندین پرس، دو شرکت ایر کانادا و وست جت، و همچنین فرودگاه بین المللی پیرسون، در این درخواست گفته اند که مسافرانی که قبل از سفر به کانادا تست داده و پاسخ تستشان منفی بوده و هنگام ورود نیز هیچ علائم و عوارضی ندارند نباید مجبور به قرنطینه کردن خود شوند.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19