پربازدید

ویدیو

کووید-19

درخواست از عموم برای شناسایی متهم

مرکز پیشگیری از جنایت (Crime Stopper) از عموم خواسته است که در شناسایی دو متهم این مرکز را یاری کنند.
این افراد روز 27 اپریل به یک بار به نام RQ Karaoke مراجعه کرده اند.
ابن بار در شماره 505 خیابان “Hiway7” در شهر “مارکهام” واقع است.
در روز مذکور یکی از متهمان به دنبال درگیری قبلی که بین آنها و قربانی صورت گرفته بود به او نزدیک می شود. و با باتوم به بازوی قربانی ضربه وارد می کند و در هنگام خارج شدن از بار قربانی و دوستان وی را تهدید می کند.
مشخصات این فرد به شرح زیر است:
یک مرد آسیایی با 167 سانتی متر قد با شلوار جین و کاپشن کلاه دار تیره و کتانی سفید.
اگر از این فرد اطلاعی در دست دارید به مرکز “پیشگیری از جنایت” با شماره 1-800-222-Tips تماس بگیرید.
این مرکز اعلام کرده است که چه در مورد این جرم و چه جرائم دیگر شما ناشناس باقی مانده نیاز به معرفی خود ندارید و لزومی ندارد که در دادگاه شرکت کنید علاوه بر آن اگر اطلاعات شما به حل معمای یک پرونده جنایی کمک کند این مرکز تا 2000 دلار به شما جایزه می دهد.

پلیس منطقه یورکبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19