پربازدید

ویدیوکووید-19

درخواست از اهالي انتاريو براي تعيين نام دو پانداي نوزاد در باغ وحش تورنتو

اکتبر گذشته دو پانداي چيني Giant Panda در باغ وحش تورنتو به دنيا آمدند. باغ وحش تورنتو حالا براي اسم گذاري آنها از مردم درخواست کمک کرده. به همين خاطر، 7 سري نام (هر سري شامل دو نام) از طريق آنلاين معرفي شده که از ساکنان انتاريو خواسته شده حداکثر تا يکشنبه 28 فوريه يکي از اين سري نامها را برگزينند.

باغ وحش تورنتو براي تعيين اين هفت سري نام، با نمايندگان فرهنگي چيني در تورنتو مشورت کرده و از مرکز تحقيقات پاندا در چين و نيز از باغ وحشي که مادر اين دو نوزاد قبل از آن که با يک پانداي نر به باغ وحش تورنتو قرض داده شوند در آنجا بوده، کمک گرفته است.

دو اسمي که نهايتا با انتخاب مردم برگزيده شوند، روز 7 مارچ اعلام خواهند شد، و از هفته بعد از آن اين دو پانداي خردسال براي اولين بار به معرض بازديد عموم گذاشته مي شوند.

برای مشاهده اسامی و رای دادن به آدرس زیر مراجعه نمایید
www.torontozoo.com/nameourcubs

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19