دختر شیخ محمد حاکم دوبی از آپارتمان ـ زندان ویدیو بیرون داد

دختر حاکم قدرتمند دبی که یکبار در سال 2018 سعی کرده بود از دوبی فرار کند دوباره خبرساز شد : اینباراز طریق ویدیوهایی که روز سه شنبه توسط شبکه بی بی سی منتشر شد. او در سال 2018، هنگامی که سوار بر قایق قصد فرار داشت، توسط کماندوهای اماراتی در سواحل هند دستگیر شد. شیخه … ادامه خواندن دختر شیخ محمد حاکم دوبی از آپارتمان ـ زندان ویدیو بیرون داد