پربازدید

ویدیو

کووید-19

داگ فورد واکسن را برای کارکنان خط اول بهداشت و درمان اجباری نمی کند

داگ فورد نخست وزیر انتاریو گفت زدن واکسن کرونا را برای کارکنان خط اول بهداشت و درمان اجباری نخواهد کرد.

داگ فورد گفت: «پس از بررسی شواهد دولت ما تصمیم گرفت خط مشی انعطاف پذیرش را حفظ کند و تصمیمات مربوط به نیروی کار را به خود بیمارستانها واگذار کند.»

این تصمیم داگ فورد مغایر توصیه ماه گذشته کمیته علمی مشورتی انتاریو Ontario Science Table است. این کمیته خواستار اجباری شدن واکسیناسیون برای نیروهای بهداشت و درمان شده بود.

داگ فورد در بیانیه ای که روز چهارشنبه بیرون داد این مسئله را پیچیده خواند و گفت به این نتیجه رسیده که تصمیمات مربوط به نیروی کار را به بیمارستانها واگذار کند.

فورد در بیانیه اش می گوید: «وقتی احتمال ترک کردن کار از سوی دهها هزار از کارکنان بهداشت و درمان را در مقابل تعداد کم ابتلاها در حال حاضر می گذارم، حاضر نیستم مراقبت از میلیونها سکنه انتاریو را در معرض ریسک قرار دهم.»

کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان انتاریو در پاسخ به سؤال خبرنگاران از اظهارات داگ فورد حمایت کرده اما اندریا هوروات رهبر حزب نیودموکرات انتاریو در واکنش به این تصمیم، این ارقام را مورد سوال قرار داد و خواستار ارائه شواهد و سند شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158117بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19