پربازدید

ویدیو

کووید-19

داگ فورد: به زودی لیتری ۵.۷ سنت از قیمت بنزین کم می کنم

داگ فورد می گوید به قول خود عمل خواهد کرد و تا قبل از تقدیم بودجه بعدی، لیتری ۵.۷ سنت از قیمت بنزین کم می کند.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۸ قول داده بود که قیمت بنزین را لیتری ده سنت کم کند. اما به این قول عمل نشد و دولت او در گزارش اقتصادی هفته گذشته خود نیز به این موضوع اشاره نکرده بود. در چند روز گذشته این قول داگ فورد در رسانه ها بالا آمد و او متهم شد که قول خود را فراموش کرده.

در واکنش به این انتقادات، فورد روز چهارشنبه گفت که خود را متعهد می داند که تا قبل از تقدیم بودجه آینده، قیمت بنزین را کاهش دهد.

بودجه آینده احتمالاً قبل از ماه مارچ تقدیم مجلس قانون گذاری انتاریو خواهد شد.

داگ فورد از دولت فدرال جاستین ترودو نیز درخواست کرد که برابر همین مقدار از قیمت بنزین کم کند. او گفت که اگر دولت فدرال نیز همین مقدار از مالیات بر بنزین کم کند او قدمی جلوتر گذاشته و مقدار بیشتری از مالیات دولت استانی بر بنزین کم خواهد کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158410بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19