پربازدید

ویدیو

کووید-19

داگ فورد: اگر لازم باشد خودم پشت فرمان اتوبوس مدرسه می نشینم

داگ فورد نخست وزیر انتاریو روز دوشنبه گفت که هدف دولت او این است که مدارس از سال تحصیلی جدید کاملا باز شوند و دانش آموزان به طور فول تایم به مدرسه برگردند.

فورد گفت استفن له چه وزیر آموزش و پرورش مشغول هماهنگی با مسئولان بهداشتی انتاریوست تا طراح جامعی برای بازگشت فول تایم دانش آموزان به مدارس از  سپتامبر تهیه کنند.

داگ فورد گفت:”حتی اگر لازم باشد خودم پشت اتوبوس می نشینم تا دانش آموزان را به مدرسه بیاورم.“

البته همه از سرعت کار راضی نیستند. برای نمونه مریت استیلز نماینده حزب نیودموکرات انتاریو که کارشناس مسائل آموزشی است می گوید زمان به سرعت می گذرد و سرعت دولت فورد کم است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19