پربازدید

ویدیوکووید-19

دانلد ترامپ های آشکار و پنهان

علم و تکنولوژی دیجیتال امکانات گسترده ای را فراهم آورده. در پناه اینترنت و شبکه های اجتماعی حالا همه می توانند در بحث ها شرکت کنند. حال برخی به صورت ناشناس و برخی به صورت روشن و با هویت.

و می توانند حرفهای خوب بزنند و حرفهای بد بزنند، حرفهای سازنده و مفید، و یا افترا و ناسزا و حرفهای ناشی از نفرت و نژادپرستی.

برخی مطالب متحدکننده و آینده نگرانه هستند، و برخی تفرقه برانگیز و ارتجاعی.

***

روزنامه تورنتواستار بخش کامنت نویسی در وب سایت خود را تعطیل کرد.

CBC اخیراً کامنت نویسی در بعضی از مقولات خود نظیر مطالب مرتبط با بومیان اولیه کانادا را تعطیل کرد.

علت: رشد کامنت های اهانت آمیز، مبتنی بر نفرت، تهمت زنی و بدنام سازی، یعنی شیوه ای غیرمسئولانه و غیرمدنی در واکنش نشان دادن نسبت به یک گروه یا نژاد یا فرهنگ خاص.

در یک جامعه جهانی مدنی، هدف آن است که همه در بحث شرکت کنند.

تکنولوژی دیجیتال اکنون این فرصت را فراهم آورده.

اوباما یا جاستین ترودو، انجلا مرکل یا دیوید کامـرون، شان پن یا جعفر پناهی، حرفی می زنند و نظری می دهند، طبیعی است که مخالفان و موافقان نظر بدهند، Comment بنویسند.

هنرمند یا هنرپیشه، فعال اجتماعی یا روزنامه نگار، مطلبی می گوید یا می نویسد، همه می توانند به آن واکنش نشان دهند.

اما همانطور که در خیابان نمی توان از چراغ قرمز عبور کرد، در اظهار نظر هم نمی توان حرفهای نژادپرستانه زد.

متاسفانه خیلی ها با اسامی مستعار و ناشناس وارد پلاتفرم ها می شوند و حرفهای ناشی از نفرت می زنند.

آخر هفته گذشته در مناظره ای در سی بی سی، یکی از شرکت کنندگان گفت گاهی یک عده اندک، مثلن بیست نفر، با اسامی مستعار، نویسنده هزار کامنت مخالف یا نژادپرستانه یا مبتنی بر نفرت بوده اند!

تحلیل گر دیگری می گفت کسانی که حرفهای خشم آلود و مبتنی بر نفرت دارند، پلاتفرم های دیجیتال را محل مناسبی برای ابراز این نظرات خود یافته اند، چرا که هم اهانت کرده اند و تخم نفرت پاشیده اند، و هم ناشناس مانده اند.

بعضی از شرکت کنندگان در مناظره سی بی سی گفتند که بخش کامنت نویسی بر مطالب خود را بسته اند.

متاسفانه راست های افراطی چون دانلد ترامپ بستر مناسب برای رشد کامنت های مبتنی بر کینه و نفرت و نژادپرستی را هموار می کنند.

دانلد ترامپ حتی اصول ادعایی جمهوریخواهان را نادیده گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه 16 دسامبر نوشته:
«آیا این می تواند واقعا حزب جمهوریخواه دانلد ترامپ باشد؟

Can this really be Donald Trump’s Republican Party?

جالب اینکه کنراد بلاک محافظه کار کانادایی در مقاله ای در National Review از دانلد ترامپ دفاع کرده و گفته او می تواند سیستم سیاسی فاسد آمریکا را درمان کند.

تیتر کنراد بلاک این است: «… ترامپ آدم خوبی است.»

ترامپ در پاسخ، توئیت کرده: «خواندن مقاله تو افتخار بزرگی است، فراموش نخواهم کرد.»

کنراد بلاک جواب داده: «تشکر بسیار دانلد، و با بهترین آرزوها برای تو تا دولت آمریکا را پاکسازی کنی.»

آش به قدری شور شد که خان هم فهمید.

کار به جایی رسیده که کاندیداهای دیگر حزب جمهوریخواه نظیر جب بوش به وی حمله کردند، او را کاندیدای هرج و مرج طلب نامیدند و گفته اند اگر پیروز شود، رئیس جمهور هرج و مرج خواهد بود.

نوجوان پاکستانی برنده جایزه نوبل صلح مالالا یوسف زای نیز حرفهای دانلد ترامپ مبنی بر ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا را محکوم کرده و گفته «اگر هدف شما واقعا جلوگیری از تروریسم است، سعی نکنید تمام جمعیت مسلمانان را مسئول آن بدانید، زیرا این نمی تواند مانع تروریسم شود، بلکه سبب رادیکالایز شـدن تروریسـت های بیشتری می شود.» مالالا خودش در سال 2012 هدف تروریست های طالبان قرار گرفت.

با همه این حرفها، جدیدترین نظرسنجی ها نشان می دهد که 41 درصد از جمهوریخواهان یا طرفداران جمهوریخواهان، از دانلد ترامپ حمایت می کنند.

این میزان سه برابر میزان حمایت از نزدیکترین رقیب او تد کروز است (14 درصد).

نظرسنجی دیگری می گوید از هر ده جمهوریخواه، 6 تن از طرح دانلد ترامپ برای ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا پشتیبانی می کنند.

بعضی می گویند اظهارات ترامپ آنقدر مبتنی بر نژادپرستی و نفرت است که هیچ شانسی برای پیروزی او باقی نمی گذارد. اما برخی دیگر از صاحب نظران هشیار می گویند «پدیده ترامپ را نباید دست کم گرفت.»

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19