پربازدید

ویدیوکووید-19

دانش آموزان انتاریو در بالاترین رده در کانادا

اتاق اخبار انتاریو : وضعیت تحصیلی دانش آموزان انتاریو چگونه است؟

نتیجه یک بررسی سـراسـری در کانادا نشان می دهد که دانش آموزان سال هشت انتاریو از نظر خواندن Reading در ردیف اول در کانادا و از نظر علوم و ریاضی در ردیف دوم هستند.

گزارش موسوم به
Pan-Canadian Assessment Program`sa2013a Report
حاکی است که انتاریو تنها استانی بوده که در هر سه رشته خواندن، علوم و ریاضی نمره ای یا برابر با نمره متوسط سطح کل کانادا و یا بالاتر از آن را داشته است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19