پربازدید

ویدیو

کووید-19

دانشگاه وسترن انتاریو واکسن را برای دانشجویانی که در کمپوس زندگی می کنند اجباری کرد

دانشگاه وسترن انتاریو از همه دانشجویانی که در کمپوس زندگی می کنند، خواست که خود را واکسینه کنند.

این دانشجویان باید برای اول سپتامبر دوز اول واکسن را تزریق کرده باشند.

دانشگاه وسترن از این دسته از دانشجویان خواسته که قبل از نقل مکان به کمپوس خود را واکسینه کنند و در غیر این صورت، پس از ورود به کمپوس، 14 روز وقت خواهند داشت که برای دریافت دوز اول نوبت بگیرند.

 با توجه به پیشرفت برنامه واکسیناسیون انتظار می رود دانشگاههای انتاریو از آغاز سال تحصیلی آینده به آموزش حضوری در کمپوس بازگردند.

بعد از شروع پندمیک کرونا در مارچ گذشته، آموزشهای حضوری در دانشگاههای انتاریو تقریبا به حالت تعطیل در آمد و به جز موارد استثنائی، نظیر پژوهشهای آزمایشگاهی، همه از راه دور صورت می گرفت.

دانشگاه وسترن در شهر لندن انتاریو واقع است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146651بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19