پربازدید

ویدیو

کووید-19

دانشگاه لورنشین انتاریو در معرض ورشکستگی

دانشگاه لورنشین انتاریو Laurentian University خواستار محافظت در مقابل طلبکاران شد. دانشگاه لورنشین در سادبری انتاریو قرار دارد. این دانشگاه علت اقدام خود را مشکلات مالی “بیسابقه” ذکر کرد.

رئیس این دانشگاه گفت مراحل دادگاهی در چارچوب «قانون ترتیبات مالی با وام دهندگان به کمپانی های فدرال » شروع شده. او گفت این اقدام تاثیری بر فعالیت های روزمره دانشگاه نخواهد گذاشت.

به گزارش کندین پرس وزیر دانشگاههای انتاریو این وضعیت را نگران کننده خواند و گفت دولت برای کمک به این دانشگاه مشاوری را منصوب کرده است.

دانشگاه لورنشین دانشگاهی است دولتی و در سایز متوسط که از سال 1960 در سادبری انتاریو مشغول فعالیتهای آموزشی است. این دانشگاه دو زبانه است.

متوسط شهریه دانشگاه برای دانشجویان محلی 8500 دلار و برای دانشجویان بین المللی 27 هزار دلار است.

دانشگاه لورنشین بزرگترین دانشگاه دو زبانه کانادا در زمینه آموزش از راه دور است.

در تاریخ معاصر کانادا این اولین بار است که دانشگاهی در چنین وضعیتی تقریبا معادل ورشکستگی است قرار می گیرد. و حجم بدهی های آن از حجم دارایی هایش بیشتر می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19